Actueel

Nicolaaskerk - Helvoirt

Nicolaaskerk maakt deel uit van de R.K. Parochie Heilige Edith Stein - Vught

website; www.parochieedithstein.nl

Marguerite Weller, lid van het Taizé koor Helvoirt is afdelingsleider aan het Gerrit Rietveld College in Utrecht. Zij vertelt over haar ervaring van een bezoek aan Taizé met een groep leerlingen. Dit jaar voor haar vierde keer.

Het Gerrit Rietveld College is een interconfessionele (RKPC) school en ziet de jaarlijkse reis met leerlingen van het 4e jaar als een uiting van haar identieteit. Lees haar verslag click hier

Langdurige zieken hebben soms behoefte aan een bemoedigend woord of een vriendelijk gesprek. !

 

Pastoor Martin Mesch en kapelaan James zijn graag bereid om

zieken te bezoeken. Laat een van hen weten of en waar de behoefte gevoeld wordt. U kunt ook een bericht achterlaten bij Ingrid op het parochiecentrum. Voor contactadressen van de pastoor en kapelaan kijk naar partoraal team.

ACTIE

 

t.b.v. de noodzakelijke aanschaf van een professionele zang en geluidsinstallatie ten behoeve van de Taizé-vieringen worden speciale handdoeken verkocht met ingeborduurde VREDESDUIF

lees meer ....

 

"Samen bouwen in vertrouwen"

Beleidsnota van de nieuwe Bisschop

Mgr. Dr. Gerard de Korte

click hier

 

 

 

Nicolaaskerk - Helvoirt - Kastanjelaan 16 - 5268CA - tel. 0411 -645384 - IBAN: NL93 Rabo 0121 1090 89