Home

Nicolaaskerk - Helvoirt

Nicolaaskerk maakt deel uit van de R.K. Parochie Heilige Edith Stein - Vught

website; www.parochieedithstein.nl

 

 

Hartelijk welkom op de site van de Nicolaaskerk in Helvoirt.

De site wil u zo goed mogelijk informeren over de R.K.geloofs-

gemeenschap in het dorp Helvoirt, haar mensen en activiteiten.

Schroom niet wanneer u iets niet kunt vinden of anderszins om

contact op te nemen.

Belangrijker dan de site is het kerkgebouw zelf. U ziet de deur

staat open en nodigt u uit om binnen te komen voor het bijwonen

van een viering, of zo maar om even stil te zijn.

Als er geen viering is dan is in ieder geval de Mariakapel open

voor een moment van stilte, een persoonlijk gebed of om zomaar een kaarsje op te steken.

 

Dus, nogmaals van harte welkom !

 

 

 

"Samen bouwen in vertrouwen"

Beleidsnota van de nieuwe Bisschop

Mgr. Dr. Gerard de Korte

click hier

 

Wie steekt er een kaarsje aan !!!

 

ALLERZIELENVIERING

woensdag 2 november om 19.00 uur

zie onder

 

Spiritualiteitsgroep laat van zich spreken

 

Na een relatief lange stilte heeft de werkgroep Spiritualiteit weer een evenement voor u in petto: Een film over ons missieverleden.

 

22 november film- en discussieavond in

Huize Emmaus Helvoirt

zie onder

Allerzielenviering: 2 november 2016

 

Voor wie steek jij een kaarsje aan?

Allerzielen is het feest van gedenken en ‘in herinnering roepen’.

Het doet pijn als je je plots herinnert hoe mooi het was toen hij of zij nog bij je was. Maar herinneringen zijn ook een kostbaar geschenk, een verborgen schat die je van tijd tot tijd bekijkt. Dat schreef ooit Dietrich Bonnhoeffer, een Duitse theoloog. Hij kwam in verzet tegen Hitler en stierf vlak voor de bevrijding in een concentratiekamp. Hij heeft ons deze mooie gedachte nagelaten. Voor hem steken we in ieder geval een kaars op tijdens de Allerzielenviering in de Nicolaaskerk.

Maar voor wie steekt u een kaars aan dit jaar? Aan wie heeft u een mooie herinnering? Een herinnering die u koestert en die u kracht geeft om verder te gaan.

Heel graag horen wij uw verhaal over uw bijzondere herinnering. U mag dat ons mailen of schrijven. Mail uw verhaal naar agnesvanbalkom@gmail.com of stop het in de brievenbus bij Helvoirtsestraat 31.

Wij willen deze verhalen een bijzondere plek geven in de Allerzielenviering van dit jaar. Een paar voorbeelden lezen we voor. U kunt aangeven of u uw naam daar wel of niet bij vermeld wil hebben..

Iedereen is welkom!

 

Voor deze viering nodigen wij iedereen van harte uit. Speciaal nodigen we die mensen uit die dit jaar een dierbare hebben moeten verliezen. Als zij vanuit de Nicolaaskerk zijn begraven dan noemen wij hun naam. Mocht u het fijn vinden om ook de naam van uw dierbare - die dit jaar is overleden maar niet vanuit de Nicolaaskerk is begraven - genoemd te hebben en een kaars voor hem of haar aan te steken? Laat het ons dan weten.

De Allerzielenviering vindt plaats in de Nicolaaskerk, woensdag 2 november om 19.00 uur.

De viering wordt muzikaal ondersteund door het Taizékoor.

 

Namens de Nicolaasparochie,

Marjo van Gils / Jan Verstijnen / Agnes van Balkom

 

Een film over ons missieverleden

 

De werkgroep Spiritualiteit heeft de film bekeken en vonden hem zéér de moeite waard om ook jullie de mogelijkheid te bieden er van te genieten.

 

"Het Slot van de Spiritijnen" (duur 85 min.)

 

Weemoed, wijsheid en humor. Dat karakteriseert de Paters Spiritijnen uit Gemert. Bijna een eeuw lang was het kasteel in Gemert hun thuishaven. Van groot seminarie, van waaruit jarenlang honderden missionarissen naar de missie gingen, tot het thuis van zeventien overgebleven bejaarde paters

.

De film start op het punt dat zij afscheid moeten nemen van hun ‘slot’ in Gemert om te verhuizen naar een zorgunit in Gennep. We kijken met hen terug op hun verhaal en onze geschiedenis: Eens waren zij jong en traden in om priester te worden voor Afrika. Wat wisten zij eigenlijk, wat maakte zij mee, wat was hun geloof, welke veranderingen hebben zij meegemaakt en hoe kijken zij terug.

Het ging ze om meer dan zieltjeswinnen, dat wordt duidelijk. Hun verbondenheid met Afrika is na zoveel jaren voelbaar. Ze voelen zich familie van Afrika.

 

Wij maken deel uit van hun verhaal. Velen van ons hebben verwanten die ooit intraden en naar missiegebieden vertrokken. Wellicht zijn ze inmiddels gestorven of dan wel op leeftijd.

Kennen wij hun verhaal, hebben zij waardering gekregen voor hun trouw, hun goede werken?

De film stemt weemoedig, maar laat ook de kracht zien van deze paters die wel broos en kwetsbaar zijn, maar overeind blijven als liefdevolle mensen.

 

De spiritualiteitsgroep van de parochie draait deze film op

dinsdagavond 22 november a.s. in ‘ons’ klooster,

Bezinningscentrum Emmaus Udenhoutseweg 15 Helvoirt

Inloop 19.30 uur - Aanvang 20.00 uur

Entreeprijs; € 5,= pp incl koffie en thee. Drank na afloop eigen rekening

 

Na de film gaan we met elkaar in gesprek en kan je vragen stellen. Daarvoor hebben zich een aantal Spiritijnen bereid verklaard die het kloosterleven en de missie van dichtbij kennen. Zij kunnen antwoord geven op vragen vanuit hun eigen ervaring.

 

Komt u ook? Of kent u mensen die de filmavond ook graag bijwonen ?

Iedereen is welkom. Graag vooraf even aanmelden bij; Jan Verstijnen:

jsnwmverstijnen@gmail.com of tel.; 06-51422976.

 

 

Nicolaaskerk - Helvoirt - Kastanjelaan 16 - 5268CA - tel. 0411 -645384 - IBAN: NL93 Rabo 0121 1090 89