Actueel

Nicolaaskerk - Helvoirt

Nicolaaskerk maakt deel uit van de R.K. Parochie Heilige Edith Stein - Vught

website; www.parochieedithstein.nl

Marguerite Weller, lid van het Taizé koor Helvoirt is afdelingsleider aan het Gerrit Rietveld College in Utrecht. Zij vertelt over haar ervaring van een bezoek aan Taizé met een groep leerlingen. Dit jaar voor haar vierde keer.

Het Gerrit Rietveld College is een interconfessionele (RKPC) school en ziet de jaarlijkse reis met leerlingen van het 4e jaar als een uiting van haar identieteit. Lees haar verslag click hier

ACTIE

 

t.b.v. de noodzakelijke aanschaf van een professionele zang en geluidsinstallatie ten behoeve van de Taizé-vieringen worden speciale handdoeken verkocht met ingeborduurde VREDESDUIF

lees meer ....

Samen op weg

 

Op zondag 17 september 2017 om 16.00 uur vindt er een Taizéviering plaats in de Grote Kerk in ’s-Hertogenbosch. Dit i.v.m. de REFO 500 oftewel 500 jaar reformatie.

In Nederland worden er op tal van plaatsen activiteiten rond de Reformatie georganiseerd.

De herdenking van de Reformatie is allereerst een aangelegenheid van de protestantse kerken zelf. Het is begrijpelijk dat zij de Reformatie zelfbewust en vreugdevol willen gedenken. De Reformatie van de 16e eeuw betekent voor hen een nieuw begin in de geschiedenis van de Kerk. Voor de Katholieke Kerk brengt de Reformatie onmiddellijk de diepe breuk in de Kerk op het netvlies die tot op de dag van vandaag nog niet volledig is geheeld. Toch is het voor de Katholieke Kerk een belangrijk moment van betrokkenheid. Maar hoe kunnen we dit gestalte geven? Meer dan vijftig jaar zijn katholieken en protestanten samen op weg in een proces dat er op gericht is de band van eenheid in de éne Kerk van Christus te herstellen. Op die weg is belangrijke voortgang gemaakt. De herdenking van het begin van de Reformatie kan daarom in een verbondenheid geschieden, iets wat 100 jaar geleden nog ondenkbaar was. Zeer bijzonder is de reis die paus Franciscus dezer dagen maakt naar Lund om daar samen met vertegenwoordigers van de Lutherse Wereldfederatie en de Lutherse en Katholieke Kerk in Zweden deel te nemen aan de opening van het herdenkingsjaar. Een gezamenlijke herdenking die recht doet aan de geschiedenis en aan elkaars visie en beleving is van belang om samen een weg naar de toekomst uit te zetten.

Medewerking aan deze viering zal worden verleend door diverse instrumentalisten en het Taizékoor uit Helvoirt.

 

Langdurige zieken hebben soms behoefte aan een bemoedigend woord of een vriendelijk gesprek. !

 

Pastoor Martin Mesch en kapelaan James zijn graag bereid om

zieken te bezoeken. Laat een van hen weten of en waar de behoefte gevoeld wordt. U kunt ook een bericht achterlaten bij Ingrid op het parochiecentrum. Voor contactadressen van de pastoor en kapelaan kijk naar partoraal team.

 

"Samen bouwen in vertrouwen"

Beleidsnota van de nieuwe Bisschop

Mgr. Dr. Gerard de Korte

click hier

 

 

 

Nicolaaskerk - Helvoirt - Kastanjelaan 16 - 5268CA - tel. 0411 -645384 - IBAN: NL93 Rabo 0121 1090 89