Actueel

Nicolaaskerk - Helvoirt

Nicolaaskerk maakt deel uit van de R.K. Parochie Heilige Edith Stein - Vught

website; www.parochieedithstein.nl

Film over nalatenschap van missiewerk en de inspiratie hiervoor

 

"TESTAMENT van een MISSIE"

 

Verslag van 8 februari 2017

 

Wat is de nalatenschap van de Nederlandse Spiritijnen?

Wat is er uit het werk en hun leefwijze voortgekomen?

Een film- en ontmoetingsverslag vanuit bezinningscentrum Emmaus…..

 

Deze tweede film van de Spiritijnse gemeenschap toonden weer mooie beelden en ontroerende scènes bij het weerzien van missionarissen met ‘hun’ thuismensen.

De leefregels van de Spiritijnen worden duidelijk door de verschillende scenes van de film.

 

Oog hebben voor de meeste verlatene,

zorg voor onderwijs en behoud van de tradities,

het opkomen voor onderdrukten en

een veilige plaats bieden voor hen die bescherming nodig hebben.

Deze doelstellingen die de beelden ons duidelijk maken, doen indirect een beroep op ons.

Het is een direct appel; anno 2017 !

Voor de aanwezigen getuigden de mensen in Afrika en Zuid Amerika van een warme ontmoeting met tastbare menselijke- en Goddelijke aanwezigheid.

 

Na afloop van de film bevestigden Pater Piet Delisse en pater Ton Jansen ‘deze ontmoeting’ met hun passievolle verhalen.

 

Een geslaagde bezinningsavond.

 

 

"Samen bouwen in vertrouwen"

Beleidsnota van de nieuwe Bisschop

Mgr. Dr. Gerard de Korte

click hier

 

 

 

Nicolaaskerk - Helvoirt - Kastanjelaan 16 - 5268CA - tel. 0411 -645384 - IBAN: NL93 Rabo 0121 1090 89