Home

Nicolaaskerk - Helvoirt

Nicolaaskerk maakt deel uit van de R.K. Parochie Heilige Edith Stein - Vught

website; www.parochieedithstein.nl

 

 

Hartelijk welkom op de site van de Nicolaaskerk in Helvoirt.

De site wil u zo goed mogelijk informeren over de R.K.geloofs-

gemeenschap in het dorp Helvoirt, haar mensen en activiteiten.

Schroom niet wanneer u iets niet kunt vinden of anderszins om

contact op te nemen.

Belangrijker dan de site is het kerkgebouw zelf. U ziet de deur

staat open en nodigt u uit om binnen te komen voor het bijwonen

van een viering, of zo maar om even stil te zijn.

Als er geen viering is dan is in ieder geval de Mariakapel open

voor een moment van stilte, een persoonlijk gebed of om zomaar

een kaarsje op te steken.

 

Dus, nogmaals van harte welkom !

 

 

VERTROUWEN

 

Het thema van de eerstvolgende viering van de Taizé-groep, is ‘vertrouwen'.

We weten allemaal dat ons eigen levensverhaal geen strakke lijn is. In ieders leven komen dieptepunten voor waardoor je leven vol-strekt ontregeld wordt. Mensen komen je te ontvallen. Een relatie verbreekt. Je gezondheid begeeft het, je baan raak je kwijt, je twijfelt aan je geloof. Soms weet je niet meer hoe je verder moet. Moedeloosheid is dan heel begrijpelijk. Maar soms is een crisis in je leven nodig om op zoek te gaan naar de diepte, naar de kern. De leegte niet ontvluchten maar proberen open te staan voor momenten die ons raken, die ons stil maken en soms ook troosten. Dit kan ons weer meer vertrouwen geven in de toekomst. In ons zijn.

 

Middels de liederen, gebeden, stilte en licht tijdens de Taizéviering proberen we dit te bereiken en organiseert de werkgroep ‘Taizé in Helvoirt’ weer een mooie viering op zaterdag 1 oktober 2016 om 19.00 uur in de oude St Nikolaaskerk aan de Van Grevenbroeckstraat/ Torenstraat in Helvoirt.

 

Nicolaaskerk - Helvoirt - Kastanjelaan 16 - 5268CA - tel. 0411 -645384 - IBAN: NL93 Rabo 0121 1090 89