Afscheid Wil Smulders

Nicolaaskerk - Helvoirt

Nicolaaskerk maakt deel uit van de R.K. Parochie Heilige Edith Stein - Vught

website; www.parochieedithstein.nl

Pastoor Wil Smulders gaat naar Wijchen

Onze pastoor Wil Smulders is door onze bisschop per 1 mei 2017 benoemd in Wijchen. Zijn afscheid van de parochianen van de Heilige Nicolaas Kerk wordt gevierd op zondag 30 april 2017.

Om 10h30 zal pastoor Wil Smulders voorgaan in een plechtige Heilige Mis, waarna om 11h30 een afscheidsreceptie volgt bij de Bolle Keizer. Bij deze wil ik parochianen van harte uitnodigen voor viering en receptie.

Ook is inmiddels bekend hoe het vertrek van Wil wordt opgevangen. Het pastorale team van de gefuseerde parochie Heilige Edith Stein Vught/Helvoirt/Cromvoirt zal de diensten op zaterdag en zondag gaan verzorgen, op zaterdag om 19h en op zondag om 9h30. Wel zal er geprobeerd worden om als reserve een woord en communiedienst groep in Helvoirt op te zetten. In geval van ziekte of verlof van de pastoors kunnen deze dan voor lokale continuïteit zorgen. Pastor James zal veelal de diensten in Helvoirt gaan verzorgen, maar ook pastoor Martien Mesch gaat proberen één keer per maand de eucharistieviering in Helvoirt voor te gaan.

De Mariavieringen zijn niet meer op dinsdag maar voortaan op WOENSDAG

Wij wensen Wil veel succes in zijn nieuwe parochie en hebben het vertrouwen dat het gefuseerde pastorale team van Vught/Helvoirt/Cromvoirt het parochieleven in Helvoirt zal ondersteunen en versterken.

Namens het Kerkbestuur Heilige Edith Stein,

Namens het Nicolaasberaad,

Jan Peters

 

 

Nicolaaskerk - Helvoirt - Kastanjelaan 16 - 5268CA - tel. 0411 -645384 - IBAN: NL93 Rabo 0121 1090 89