Renovatie

Nicolaaskerk - Helvoirt

Nicolaaskerk maakt deel uit van de R.K. Parochie Heilige Edith Stein - Vught

website; www.parochieedithstein.nl

RESTAURATIE VAN DE KERK

 

Na ruim vijfenzeventig jaar was de kerk aan een grondige restauratie toe. Men moet bedenken dat in die tijd dit kerkgebouw zeer intensief is gebruikt. Denk alleen aan al die kaarsen die daar gebrand zijn, de wierook en de enorme aantallen mensen die zondags de kerk bevolkten. Vocht en warmte wisselden elkaar af, met alle gevolgen voor met name de beschilderingen.

Aan deze grote restauratie is al meer dan 25 jaar gewerkt.

1984: gevels en torens incl. gebrandschilderde raam van de koorzolder

1989: gootwerk, hemelwaterafvoer en riolering

1992: de gebrandschilderde ramen van de abscis

1996: noodreparatie gewelfrib boven het priesterkoor

1998: twee gebrandschilderde ramen van het schip

Vervolgens was voor diverse werkzaamheden nog een bedrag nodig van ruim

€ 1.250.000,--.

Dankzij een rijkssubsidie van ca. € 850.000,-- en ruimhartige financiële bijdragen van de Helvoirtse bevolking en diverse fondsen is voornoemd bedrag bijeen gebracht. Daardoor kon de restauratie in maart 2002 weer worden hervat:

2002: glas-in-loodramen van het schip

2003/2004: gewelven, stucwerk en binnen schilderwerk priesterkoor, dwarsschip en hoge deel van het middenschip

2007/2008: gewelven, stucwerk en binnen schilderwerk van de zijbeuken en de kapellen. De restauratie van het interieur is in 2008 afgerond inclusief de reiniging van de beschilderingen en het herstel van de veertien kruiswegstaties.

 

Nicolaaskerk - Helvoirt - Kastanjelaan 16 - 5268CA - tel. 0411 -645384 - IBAN: NL93 Rabo 0121 1090 89