Rondleidingen

Nicolaaskerk - Helvoirt

Nicolaaskerk maakt deel uit van de R.K. Parochie Heilige Edith Stein - Vught

website; www.parochieedithstein.nl

Rondleidingen

 

Het is mogelijk om een rondleiding voor u te verzorgen. Een rondleiding met uitleg over de bouw en het rijk beschilderde interieur van de kerk.

Ook kan de kerktoren worden beklommen. Onder begeleiding worden de vier etages bezocht met uitleg over o.a. het uurwerk, klokken en gewelvenbouw.

 

Uitsluitend op afspraak! Aanmelden bij Jan W.M. Verstijnen tel.: 0411-643182 of 06 5142 2976.

 

De kosten voor de rondleiding bedragen € 3,50 per persoon met een minimum van € 35,=.

Voor het beklimmen van de toren € 5,= per persoon met een minimum van € 50,=.

 

De inkomsten komen geheel ten goede aan de restauratie en instandhouding van de kerk.

 

Een bijdrage storten mag ook. Dat kan op IBAN NL04 RABO 0121 1904 12 van Stichting Restauratiefonds Nicolaaskerk Helvoirt.

 

In de zomermaanden worden jaarlijks enkele rondleidingen en beklimmingen georganiseerd op zondagochtenden en woensdagmiddagen.

In de regionale bladen wordt hiervan melding gemaakt met datums en tijden.

 

 

 

Nicolaaskerk - Helvoirt - Kastanjelaan 16 - 5268CA - tel. 0411 -645384 - IBAN: NL93 Rabo 0121 1090 89