kerstcollecte 2015

Nicolaaskerk - Helvoirt

Nicolaaskerk maakt deel uit van de R.K. Parochie Heilige Edith Stein - Vught

website; www.parochieedithstein.nl

KERSTCOLLECTE 2015 NICOLAASPAROCHIE - Helvoirt

 

Zoals ieder jaar staan tijdens de kerstdagen achter in de kerk de rode collecte-melkbussen.

De Missie Ontwikkeling Vredegroep (M.O.V.) van Nicolaasparochie kiest een project waarbij, in het licht van kerstmis, een kind centraal staat.

 

Het kind in de kribbe, hulpeloos en afhankelijk, vraagt om hulp en medeleven van anderen.

 

Ook nu hebben vele kinderen wereldwijd de hulp van de medemens nodig.

 

Tijdens de kerstdagen van 2015 werd gekozen om de bijdrage van de kerkbezoekers te besteden aan vluchtelingkinderen dichtbij. Zij zijn extra kwetsbaar omdat ze moeten opgroeien in een onzekere toekomst en vaak omringd door familie/ouders die zelf weinig perspectief hebben.

 

In samenwerking met Vluchtelingenwerk zijn met de kerstcollecteopbrengst cadeautjes gekocht voor vluchtelingkinderen in de gemeente Haaren. Sint Nicolaas was zelf gekomen om de kinderen met cadeautjes blij te maken. Wat onwennig voor deze kinderen om dit speciale kinderfeest in Nederland te mogen vieren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impressie van het bezoek op zaterdag 3 december

 

 

Ook dit jaar zullen de rode melkbussen in de kerk staan.

Deze keer voor een project in Bethlehem en Oost-Jeruzalem. Daar leven veel arme gezinnen in een onveilige en onzekere toekomst. Bijna een kwart van de mensen is werkloos, 85% van de kinderen leeft onder de armoedegrens.

In samenwerking met de Adventsactie kunnen o.a. met de opbrengst van de Helvoirtse kerstcollecte woningen van de armste gezinnen worden gerepareerd en verbeterd. De betere woonomstandigheden zullen in het bijzonder de opgroeiende kinderen ten goede komen.

 

Meer dan 2000 jaar later vraagt wederom een kind uit Bethlehem om hulp….

Wederom ...van harte aanbevolen !!!

 

Nicolaaskerk - Helvoirt - Kastanjelaan 16 - 5268CA - tel. 0411 -645384 - IBAN: NL93 Rabo 0121 1090 89