Organisatie

Nicolaaskerk - Helvoirt

Nicolaaskerk maakt deel uit van de R.K. Parochie Heilige Edith Stein - Vught

website; www.parochieedithstein.nl

Organisatie

 

 

Parochieorganisatie

 

Fusie

Sinds 1 januari 2015 is de parochie H.Nicolaas te Helvoirt opgeheven. Na ruim 810 jaar is de zelfstandigheid van de geloofsgemeenschap van het dorp Helvoirt beëindigd. Voortaan maakt de kerk van Helvoirt onderdeel uit van de R.K. Parochie Heilgie Edith Stein Vught.

Dat betekent, dat ook het parochiebestuur is opgeheven. Hiervoor in de plaats is gekomen het Nicolaasberaad. Dit college is het overleg orgaan voor de typisch Helvoirtse aangelegenheden en rapporteert via haar voorzitter aan het Parochiebestuur van de Heilgie Edith Stein.

 

Dit betreft ook het pastoraal team, zoals voorheen gevormd middels pastoor Smulders en diaken Baudoin. Zij maken vanaf 1 januari 2015 deel uit van het grotere pastoraal team van de grote parochie.

Dit is de formele structuur.

Echter de geloofsgemeenschap bestaat uit de mensen die in de plaatselijke gemeenschap wonen en werken en als zodanig zal er weinig veranderen.

Ruim twee honderd vrijwilligers zetten zich in om de Helvoirtse geloofsgemeenschap vorm te geven en levend te houden. In bijna dertig werkgroepen beijveren zij zich om tot goede resultaten te komen. Het omvat de werkterreinen als dienstverlening, liturgie, verkondiging en beheer.

 

Een gemeenschap van mensen is per definitie dynamisch en permanent aan veranderingen onderhevig. Omdat in groepen gewerkt wordt is er echter wel een grote continuiteit. De werkgroepen representeren dan ook de ziel van de leefgemeenschap die wij parochie noemen. Dit betekent dan ook, dat de autonomie van deze groepen groot is en het formele gezag slechts 'de vinger aan de pols houdt'.

Nicolaaskerk - Helvoirt - Kastanjelaan 16 - 5268CA - tel. 0411 -645384 - IBAN: NL93 Rabo 0121 1090 89