Werkgroepen

Nicolaaskerk - Helvoirt

Nicolaaskerk maakt deel uit van de R.K. Parochie Heilige Edith Stein - Vught

website; www.parochieedithstein.nl

De Nicolaasgemeenschap in Helvoirt heeft een grote groep vrijwilligers die zich voor de gemeenschap van het dorp inzetten. Circa 200 vrijwilligers zijn dagelijks, wekelijks of maandelijks in touw voor de organisatie. De werkgroepen coördineren de werkzaamheden. Deze zijn gegroepeerd naar een viertal themagroepen die samen de circel vormen van onze gemeenschap. Geen deel kan zonder de ander. Deze hoofdthema’s zijn: Verkondiging. Liturgie, Dienstverlening en Beheer.

Onderstaande personen zijn aanspreekbaar voor de betreffende werkgroep.

Liturgie

Nikolaaskoor

Mevr. M. van Asten - 641804

Dameskoor

Mevr. A. Hageman - 641154

Middenkoor

Mevr. C. van der Ven - 642144

Rouwkoor

Mevr. L. Peijnenborgh - 641759

Taizé-koor

Dhr. A. Klerx - 642034

Kosters

Dhr. A.P. van Uden - 643489

Lectoren

Mevr. I. van Pinxten - 645384

Misdienaars

Mevr. I. van Pinxten - 645384

Collectanten

Dhr. M. van Tuijl - 641412

Taizé in Helvoirt

Dhr. A. Klerx - 642034 -- klerx.anton@gmail.com

Gezinsvieringen

Kapelaan James Joseph 06-41176720

Uitvaartdienst

Mevr. S. Traa - 642389

 

Verkondiging

Doopvoorbereiding

Mevr. I. van Pinxten - 645384

Schoolkatechese

vacature

Eerste H.Communie

Mevr. van Gemert - 644090

H.Vormsel

Kapelaan James Joseph 06-41176720

Spiritualiteitsgroep

Mevr. Agnes van Balkom - 645009

 

Diaconie

MOV (missie, ontwikkeling en vrede)

Mevr. M.Peters - 643741

Ziekenbezoek

Kapelaan James Joseph 06-41176720

 

Beheer/facilitair

Schoonmaken kerk

Mevr. B. van Bohemen - 641415

Versiering kerk

Mevr. H. Richter - 06-17025528

Beheer & Onderhoud begraafplaats en tuinen

Dhr. van de Sande - 06-11066646

Administratie begraafplaats

Dhr. Zeelen - 643998

Archief (oude archief)

Dhr. W. Lindemann - 642553

Stichting Restauratie Nicolaaskerk

Dhr. H. van Hal - 642451

Actie Kerkbalans

Jo van Kreij - 641721

Rondleidingen Kerkgebouw

Dhr. J. Verstijnen - 643182

Informatie over de verschillende koren

 

Nicolaaskoor

Repeteert op woensdag van 20.00 - 22.00 uur

Dirigent; Henk van der.Sande.

Contactpersoon; Mien Van Asten- van de Laak tel: 641804

 

Dameskoor

Repeteert op donderdag 1x per 2 weken van 19.30 - 20.30 uur

Dirigent en contactpersoon; Anneke Hageman tel : 645383

 

Middenkoor

Repetitie op donderdag van 20.30 - 21.30 uur

Dirigent; Anneke Hageman, pianist; Henk van der.Sande

Contactpersoon; Corry van der Ven tel: 642144

 

Rouwkoor

Geen repetitie

Contactpersoon; Leny Peijnenborgh tel. 641759

 

Taizé-koor

Houdt repetitie 1x per 14 dgn. op donderdagavond - 19.15 - 20.15 uur

Dirigent; Anton Klerx - Organiste; Ria Klerx

Contactpersoon; Anton Klerx tel. 642034 - klerx.anton@gmail.com

 

 

Nicolaaskerk - Helvoirt - Kastanjelaan 16 - 5268CA - tel. 0411 -645384 - IBAN: NL93 Rabo 0121 1090 89