Doopsel

Nicolaaskerk - Helvoirt

Nicolaaskerk maakt deel uit van de R.K. Parochie Heilige Edith Stein - Vught

website; www.parochieedithstein.nl

Het Doopsel

 

Het Doopsel is het zichtbare teken waardoor een kind wordt opgenomen in het Volk Gods, de Kerk van Christus. Het water zegt iets van nieuw leven, een nieuwe geboorte. Dankzij Christus gaan wij niet ten onder maar kunnen wij ons hoofd boven water houden, wat het leven ook brengt.

In de katholieke traditie werd een pasgeborene binnen drie dagen gedoopt. De dogmatiek rond de erfzonde is van zijn fanatisme ontdaan, waardoor de tijd om het kind te laten dopen wat is verlengd. Het is tenslotte ook mooi als de jonge moeder ook zelf bij deze gebeurtenis aanwezig kan zijn.

 

Als een kindje geboren wordt stelt de parochie het op prijs als de ouders een geboortekaartje naar het parochiecentrum sturen. Zo stelt u ons in de gelegenheid u geluk te wensen.

Na korte of iets langere tijd kunt u een afspraak maken voor de toediening van het Doopsel, die voorafgegaan wordt door één of meerdere gesprekken, deze worden of door de Pastoor of door een van de leden van de doopselwerkgroep gehouden.

In principe wordt het Doopsel toegediend op de tweede en de vierde zondag van de maand rond het middaguur.

Voor het Doopsel van een volwassene geldt een speciale voorbereiding. Gelieve een afspraak te maken via het parochiecentrum.

In de katholieke traditie wordt aan een dopeling een peetouder , of peetouders gegeven die samen met de ouders het kind ten doop houdt. In het doopregister van de parochie wordt het kind ingeschreven met vermelding van de namen van de ouders en de peterouders.

 

 

marmer doopvont met koper gietwerk

Haan & Kievit - Antwerpen

Nicolaaskerk - Helvoirt - Kastanjelaan 16 - 5268CA - tel. 0411 -645384 - IBAN: NL93 Rabo 0121 1090 89