Eerste Communie

Nicolaaskerk - Helvoirt

Nicolaaskerk maakt deel uit van de R.K. Parochie Heilige Edith Stein - Vught

website; www.parochieedithstein.nl

De Eerste H. Communie

 

Kinderen in de leeftijd van 8 jaar kunnen voorbereid worden op de deelname aan de H. Eucharistie.

 

Vanaf het begin van de kerk komen christenen elke zondagmorgen samen om God te danken (Eucharistie betekent 'dankzegging'). Het Joodse volk, waaruit Jezus is voortgekomen, viert Sabbat, een dag van feestelijk danken voor Gods goede schepping omdat dit volk zich geroepen weet om Gods medewerker te zijn om Zijn aarde tot een goede voltooiing te brengen.

Christenen vieren de dag des Heren op zondag. Ter nagedachtenis aan Jezus en zijn boodschap breken wij nog steeds het brood en delen we de beker als teken van verbondenheid, als uitdrukking van onze bereidheid om te leven zoals Hij. Het Woord dat Hij spreekt, het Brood en de Beker vormen heilige tekenen van Zijn aanwezigheid onder ons.

Ook in onze parochie vieren wij in het weekeinde, op zaterdag en zondag graag de Eucharistie. Op tijden dat er geen priester beschikbaar is, houden wij een Woord en Communieviering.

 

Een grote stap in de geloofsopvoeding van de kinderen is de Eerste Heilige Communie. Kinderen van 8 jaar (groep 4) worden aan het begin van het kalenderjaar uitgenodigd voor de voorbereiding die ongeveer 6 weken duurt. De ouders worden hierbij intensief betrokken. Een werkgroep Eerste Communie verleent enthousiaste medewerking. Zit uw zoon of dochter minimaal in groep 4 van de basisschool, dan kan hij/zij komend jaar meedoen aan de voorbereidingen op de eerste heilige Communie.

 

Viooltje - nederigheid

Nicolaaskerk - Helvoirt - Kastanjelaan 16 - 5268CA - tel. 0411 -645384 - IBAN: NL93 Rabo 0121 1090 89