Huwelijk

Nicolaaskerk - Helvoirt - Kastanjelaan 16 - 5268CA - tel. 0411 -645384 - IBAN: NL93 Rabo 0121 1090 89

Nicolaaskerk - Helvoirt

Nicolaaskerk maakt deel uit van de R.K. Parochie Heilige Edith Stein - Vught

website; www.parochieedithstein.nl

 

Het Huwelijk

 

‘Ik kies jou uit voor de rest van mijn leven’.

Het huwelijk is een levenskeuze. Het is kiezen voor een bestendige relatie met een ander

mens die gebaseerd is in de liefde. Zoals Johannes schrijft: ‘God is liefde’, zo betekent, dat het huwelijk ook met God van doen heeft. In de R.K. traditie is het huwelijk dan ook een sacrament, één van de zeven. Door het sluiten van het huwelijk voor de Kerk vragen beide echtelieden dan ook Gods zegen over hun relatie.

Het is God die de mens heeft geschapen om met alle medemensen een leefbare wereld te maken. In het huwelijk gaan twee mensen een persoonlijke relatie aan om samen het levensgeluk te vinden en in hun samenzijn, al of niet met kinderen, als gezin tot wasdom te komen

In het huwelijk wordt een duidelijke keuze gemaakt, een keuze voor de rest van het leven. Dat betekent dat je elkaar trouw beloofd.

 

Voordat een stel gaat trouwen is het goed om elkaar goed te leren kennen. Het is belangrijk hier voldoende tijd voor te nemen en hierdoor niet alleen de aardige en goede eigenschappen te leren kennen, maar ook andermans minpuntjes te ervaren. Zo raakt het stel meer aan elkaar vertrouwd zodat de stap voor hun huwelijk in volle overtuiging gezet kan worden.

Bij de huwelijksinzegening zeggen bruid en bruidegom tegen elkaar:

‘Ik kies jou uit voor de rest van mijn leven’.

God zal dat met een glimlach aanzien en die keuze met zijn zegen ondersteunen.

De huwelijksinzegening mag dan ook een feestelijk gebeuren zijn.

De teksten die het bruidspaar uitkiest om de viering vorm en persoonlijkheid te geven is een weerspiegeling van vreugde en ernst.

Voorbereiding.

Voordat een kerkelijk huwelijk kan worden gesloten dient het burgerlijk huwelijk te zijn voltrokken. Dit kan uiteraard op dezelfde dag, maar kan ook op een andere datum worden geregeld.

Neem voor het vastleggen van de trouwdatum vroegtijdig contact op met het parochiecentrum. De medewerker kan aangeven of de pastoor beschikbaar is en de kerk vrij van andere diensten. (Het is ook mogelijk om zelf voor een priester of diaken te zorgen).

Als zowel de bruidegom en de bruid katholiek gedoopt zijn maakt het bruidspaar zo’n drie maanden voor de huwelijksinzegening een afspraak met de pastoor.

Tijdens die eerste afspraak wordt het huwelijksformulier ingevuld en krijgt het bruidspaar een omvangrijke map mee met teksten om hieruit te kiezen en zo de eigen dienst samen te stellen.

Op het parochiecentrum zijn faciliteiten beschikbaar om de boekjes in de gewenste oplage te printen.

Als één van de twee verloofden niet katholiek is, dan moet het huwelijksformulier naar het bisdom voor een akkoord. Dit vraagt extra tijd waarom een vroegtijdige aanmelding noodzakelijk is.

 

twee van de twaalf sterrenbeelden afgebeeld in de viering - symbool van de tijd. Christus is van alle tijden - bij God is tijd noch ruimte !!