Sacramenten

Nicolaaskerk - Helvoirt - Kastanjelaan 16 - 5268CA - tel. 0411 -645384 - IBAN: NL93 Rabo 0121 1090 89

Nicolaaskerk - Helvoirt

Nicolaaskerk maakt deel uit van de R.K. Parochie Heilige Edith Stein - Vught

website; www.parochieedithstein.nl

Sacramenten zijn gewijde rituelen waardoor een bijzondere goddelijke genade wordt overgedragen. De RK Kerk kent zeven sacramenten, het doopsel, het vormsel, de eucharistie, de biecht, de ziekenzalving, de priesterwijding en het huwelijk.

Mede door de secularisering zijn bepaalde sacramenten wat in de vergetelheid geraakt. Zo heeft, met name de biecht in zijn oude vorm aan beleving ingeboed. Hiervoor in de plaats kennen we de zgn. boetevieringen.

De eerste Communieviering is het feest waarbij de jongens en meisjes van circa 7 jaar voor het eerst deelnemen aan de eucharistie. Na het vormsel zijn de jongelingen van circa 12 jaar verwaardig lid van de kerkgemeenschap.

 

In de afzonderlijke hoofdstukken wordt ingegaan op het specifieke karakter van het sacrament en wordt enige practische informatie gegeven.

 

Zonnebloem