Vormsel

Nicolaaskerk - Helvoirt

Nicolaaskerk maakt deel uit van de R.K. Parochie Heilige Edith Stein - Vught

website; www.parochieedithstein.nl

 

Het Vormsel

 

Het Vormsel is de afronding van het Doopsel. Door het Vormsel wordt de Geest van God, die was in Christus, afgebeden over de gelovigen. Dit sacrament maakt ons tot mondige christenen die Jezus met overtuiging willen volgen.

De bisschop of zijn plaatsvervanger dient het Vormsel toe onder handoplegging en zalving met de heilige olie. Daarbij spreekt hij: "Ontvang het zegel van de Heilige Geest, de Gave Gods".

 

Als regel wordt het sacrament toegediend aan het einde van het schooljaar van groep 8. Dat is het laatste jaar van de basisschool en gaat het kind een nieuwe fase van zijn leven in, hij komt in de fase van adolescent.

Een enthousiaste groep verzorgt samen met de pastoor de voorbereidingen. De eerste contacten lopen via de basisschool. Indien uw kind een basisschool volgt buiten ons dorp dan kunt u uw kind voor deelname aanmelden via het parochiecentrum.

 

Versieringing van het hoogkoor; Twaalf aartsengelen en engelenkoren. Hier afgebeeld; Gabriël, Michael, Rafael, de

Serafijnen en Cherubijnen.

Kamperfoelie - broederliefde

Nicolaaskerk - Helvoirt - Kastanjelaan 16 - 5268CA - tel. 0411 -645384 - IBAN: NL93 Rabo 0121 1090 89