Ziekenzalving

Nicolaaskerk - Helvoirt

Nicolaaskerk maakt deel uit van de R.K. Parochie Heilige Edith Stein - Vught

website; www.parochieedithstein.nl

 

Ziekenzalving

‘Is iemand van u ziek, laat hem dan de priester van de kerk roepen zodat deze met hem kan bidden en hem kan zalven met olie in de naam van de Heer.’

Met deze tekst, iets uitgebreider, dat wel, beschrijft de apostel Jacobus de ziekenzalving als troost bij ziekte en ontberingen..

Het sacrament van de zieken, of het sacrament voor de zieke. Door dit sacrament wil God de zieke laten weten dat hij of zij er niet alleen voor staat, dat God hem of haar nabij wil zijn. Wanneer kan iemand dit sacrament ontvangen?

Het is een misvatting te denken dat het sacrament van de zieken pas kan worden toegediend als iemand op het punt staat te overlijden. Dit misverstand komt voor uit het spreken over het sacrament der stervenden, zoals dat vroeger gebeurde.

Eigenlijk kan men de ziekenzalving op elk gewenst moment ontvangen.

Bijvoorbeeld voor een operatie. Of het nu een lichte ingreep is of een zware operatie, men kan zich zorgen maken en het sacrament van de zieken kan dan een steuntje in de rug zijn om de operatie te ondergaan. Van acuut stervensgevaar is dan geen sprake, maar, zoals al gezegd, die hoeft er ook niet te zijn.

Iemand kan ook te horen krijgen dat hij of zij ernstig ziek is. Dan kan de ziek geworden mens ook om het sacrament van de zieken vragen om extra kracht te krijgen tijdens de zwarte behandelingen, extra kracht om te vechten voor genezing.

Het kan ook gebeuren dat iemand te horen krijgt dat genezing niet meer mogelijk is, dat men het leven, en al die mensen die hem of haar zo dierbaar zijn, moet loslaten. Dat loslaten kost moeite, om te komen tot berusting met het onvermijdelijk afscheid. Het sacrament van de zieken kan dan helpen om los te laten, om je toe te vertrouwen van de zorg van de levende God.

Het sacrament van de zieken kan dus ontvangen worden op ieder moment van ziek zijn. Men hoeft niet tot het laatste moment te wachten.

En het is, zo leert de ervaring, ook heel mooi als een zieke het sacrament ook heel bewust ontvangt, omringt met zijn of haar geliefden, op een zelf gekozen moment in plaats van, snel en gehaast, op het allerlaatste moment. Hoewel ook dat tot de mogelijkheden behoort.

Het sacrament van de zieke kan, en mag, alleen worden toegediend door een priester. In onze parochie betekent dat dus door de pastoor. Als u, of uw geliefde, uw vader of moeder, bediend wil of moet worden kunt u dus het beste rechtstreeks met hem contact opnemen. (Pastoor Smulders – telefoon 0411 – 842833.)

 

 

 

 

in de triforia zijn afbeeldingen te zien van dieren en planten elk met een eigen symboliek.

vlinder - verrijzenis

paradijsvogel - hemelvreugde

duif met lauriertak - zegepraal

arend - verrijzenis

Granaatappel - gerechtigheid

Nicolaaskerk - Helvoirt - Kastanjelaan 16 - 5268CA - tel. 0411 -645384 - IBAN: NL93 Rabo 0121 1090 89