Uitvaart

Nicolaaskerk - Helvoirt

Nicolaaskerk maakt deel uit van de R.K. Parochie Heilige Edith Stein - Vught

website; www.parochieedithstein.nl

De Uitvaart

 

Eigenlijk, …

Eigenlijk is de kerkelijke uitvaart de viering waarmee de overledene wordt toevertrouwd aan de zorg van de levende God, de viering waarin God gevraagd wordt de deur van zijn hemels verblijf te openen en de overledene binnen te laten in zijn rijk van vrede en geluk.

Eigenlijk is de kerkelijke uitvaart het afscheid van de kerk, de mensen van de geloofsgemeenschap, de viering waarin de kerk afscheid neemt van de overledene met haar eigen rituelen, woorden en gebaren.

Feitelijk, feitelijk willen de nabestaanden, ook zij die soms niet zoveel contact meer hebben met de kerk, gewoon een mooi, warm, waardig en vooral persoonlijk afscheid. Liefst met zoveel mogelijk eigen inbreng.

En kan dat wel? Ja, dat kan!

Want ook de kerk, en met name de geloofsgemeenschap van de H.Nicolaas in Helvoirt, wil dat de uitvaart warm, waardig en persoonlijk is. Als geloofsgemeenschap willen wij op een degelijke wijze invulling geven aan een uitvaart, met toegewijde acolieten en een betrokken rouwkoor. Maar ook met de mogelijkheid van persoonlijke inbreng van familieleden van de overledene die hun gevoelens kunnen verwoorden in teksten, lezingen, gedichten, toespraken of muzikale inbreng.

De pastoor die voorgaat in de viering begeleidt de familie daarbij, adviseert, denkt mee wetende dat je maar één keer afscheid kunt nemen en dat die op dat moment ook alles moet kloppen.. er mag gewoon niets fout gaan. Er mag, na afloop van de viering, geen gevoelens van spijt zijn over dingen die jee, als familie had willen doen maar niet durfde, of over dingen die je gezegd en gedaan had waarvan je later denkt, dat had ik beter niet kunnen doen..

De viering moet daarom ook goed voorbereid worden.

Het komt soms ook voor dat een mens die weet dat hij, of zij, stervende is, zelf mee wil praten over dat moment van afscheid. Dan kan het heel zinvol zijn de pastoor voor zo’n gesprek, voor zulke gesprekken, uit te nodigen. Dat maakt het afscheid alleen maar persoonlijker en geeft, dwars door alle tranen omwille van het afscheid, ook een gevoel van voldoening, dat het afscheid geweest is zoals het bedoel is, warm, waardig en persoonlijk.

 

Enige praktische zaken, wanneer iemand is overleden;

Neem zo spoedig mogelijk contact op met de begrafenisondernemer. Vraag hem of haar om de parochie te bellen. Dit kan via het parochiesecretariaat: 0411-645384.

Het parochiesecretariaat zal u zoveel mogelijk helpen en contact leggen tussen u en de pastoor.

Zodra de begrafenisondernemer de nodige gegevens heeft aangereikt, zorgt het secretariaat voor alle praktische zaken m.b.t. het afscheid in de kerk.

Het secretariaat is het centrale informatiepunt van de parochie en bewaakt het totaaloverzicht van de gemaakte afspraken.

Volg de gebruikelijke gang van zaken om verwarring en vergissingen te vermijden.

De begrafenisondernemer kan u o.m. helpen bij het opstellen van de rouwbrief en/of van het gedachtenisprentje. De begrafenisonderneming belt altijd zelf naar het parochiesecretariaat, óók wanneer u al iemand van de parochie hebt gesproken. Dit is mede van belang voor correcte administratieve gegevens, afstemming van tijden en overleg over beschikbare mogelijkheden.

 

 

 

 

XIII en XIV e statie van de kruisweg.

Nicolaaskerk - Helvoirt - Kastanjelaan 16 - 5268CA - tel. 0411 -645384 - IBAN: NL93 Rabo 0121 1090 89