Taizé in Helvoirt

Nicolaaskerk - Helvoirt

Nicolaaskerk maakt deel uit van de R.K. Parochie Heilige Edith Stein - Vught

website; www.parochieedithstein.nl

Welkom.

 

Hartelijk welkom bij onze Taizé-vieringen.

De Taizéviering is een oecumenisch initiatief en heeft

tot doel elkaar op een inspirerende wijze te ontmoeten

De Taizé-vieringen bestaan uit o.a. het zingen van korte, meditatieve liederen, stilte, een Bijbellezing, lichtceremonie, het zeggen of zingen van een psalm en voorbeden.

De muziek helpt ons te bidden om dichter bij ons hart te komen en is een heel belangrijk element om vrede in je hart te krijgen.

Zingen is dubbel bidden.

 

De liederen worden door het Taizé-koor ondersteund en muzikaal begeleid.

 

Taizé-vieringen

 

De Taizé vieringen in Helvoirt worden afwisselend gehouden in de R.K.Nicolaaskerk aan de Kastanjelaan en de Protestantse Kerk aan de Van Grevenbroeckstraat.

 

Aanvang van de vieringen is om 19.00 uur, maar het is een goede traditie om vooraf enige gezangen te oefenen resp. in te zingen. Dit wordt gedaan omdat bij de Taizévieringen alle deelnemers actief meezingen.

 

 

 

 

 

Werkgroep “Taizé in Helvoirt”

 

De werkgroep bestaat uit:

 

Wil Smulders, pastoor van de Nicolaaskerk Helvoirt

Lodewijk van Wingerden, predikant Protestantse Gemeente Helvoirt-Haaren

Ria Klerx

Antoon van Uden

Marianne Koelewijn

Anton Klerx, contactpersoon

(klerx.anton@gmail.com; tel: 0411.642034)

 

 

Programma Taizévieringen 2016/2017

 

Zaterdag 1 oktober 2016 - 19.00 uur -Oude Kerk Helvoirt

thema; VERTROUWEN

 

Zaterdag 21 januari 2017 - 19.00uur - Nicolaaskerk Helvoirt

thema; GELOOF

 

Zaterdag 1 april 2017 - 19.00 uur - Oude Kerk Helvoirt

thema; HOOP

 

De viering is verplaatst naar Zaterdag 14 oktober 2017 Nicolaaskerk Helvoirt

thema; LIEFDE --

dit i.v.m. de medewerking van onze groep aan een viering in de Grote Kerk in 's-Hertogenbosch

op Zondag 17 september 2017 500 jaar REFO.

Gehouden Taizé vieringen in Helvoirt

Zaterdag 31 oktober 2015

“Het zout der aarde worden”

click hier voor een impressie

 

Zaterdag 23 januari 2016

“Barmhartigheid”

click hier voor een toelichting

 

Zaterdag 16 April 2016

“Verzoening”

click hier voor een impressie

 

 

Zaterdag 1 oktober 2016

"Vertrouwen"

ACTIE

 

gestart voor een noodzakelijke aanschaf van een professionele zang en geluidsinstallatie ten behoeve van de Taizé-vieringen.

Omdat de aanwezige geluidsinstallaties in beide kerken niet toereikend is om koor en solisten tot hun recht te laten komen en de verstaanbaarheid van de voorgangers te verbeteren is de aanschaf van een goede audiooplossing zeer wenselijk. De middelen van beide kerken is niet toereikend om hierin te voorzien. Daarom is deze actie gestart.

 

Douchelakens, handdoeken en gastendoekjes met ingeborduurde vredesduif zijn te koop na afloop van de komende Taizé-vieringen of via het telefoonnummer: 0411.642034 (bezichtiging thuis).

 

De vredesduif is een internationaal symbool en de personificatie van vrede. Het is een duif met een olijftakje in zijn snavel.

 

Een olijftak is in de Europese cultuur een symbool van de vrede.

De olijftak staat voor vrede, verzoening en hoop.

Het aanbieden van een olijftak is dan ook een verzoenend gebaar.

 

Daarom hebben wij voor dit symbool gekozen.

 

De handdoeken kan je natuurlijk voor jezelf gebruiken maar denk er ook eens aan om ze als cadeautje te geven i.p.v. bijvoorbeeld een bloemetje. Bedenk daarbij dat u er tevens een goed doel mee ondersteunt.

 

Prijzen:

geborduurde handdoek (50 x 100): € 8

douchelaken (70 x 140): € 12

gastendoekje (30 x 50): € 5 per stuk of 3 stuks voor € 12

Verkrijgbaar in diverse kleuren

 

 

 

Taizé - Helvoirt

 

Nicolaaskerk - Helvoirt - Kastanjelaan 16 - 5268CA - tel. 0411 -645384 - IBAN: NL93 Rabo 0121 1090 89