Ervaringen Taizé

Nicolaaskerk - Helvoirt

Nicolaaskerk maakt deel uit van de R.K. Parochie Heilige Edith Stein - Vught

website; www.parochieedithstein.nl

 

Ervaringen uit Taizé,

 

 

Afgelopen maand mei ben ik voor het 4e jaar met 25 vwo 4 leerlingen een kleine week naar de broedergemeenschap in Taizé geweest. Als interconfessionele (RKPC) school in Utrecht zien wij deze reis als uiting van onze identiteit en willen wij elke leerling in 4 vwo de ervaring van een kleine week Taizé meegeven.

Zoals altijd is de groep leerlingen zeer divers en gaan leerlingen mee om uiteenlopende redenen. Enkele leerlingen zijn gelovig opgevoed, het merendeel niet. Tijdens de voorbereiding besteden we aandacht aan het gedachtengoed van de broeders, het dagprogramma en natuurlijk het internationale karakter van de bijeenkomsten. Van alle leerlingen verwachten we dat ze deelnemen aan het volledige programma, dus, 3 keer per dag een zang- en gebedsdienst bijwonen, deelnemen aan de bijbelintroductie en de internationale gespreksgroepen en daarnaast meewerken tijdens het gezamenlijke corvee. Zoals ook de broeders de jongeren zelf verantwoordelijk maken voor de organisatie van het programma, zo ook maken wij onze leerlingen verantwoordelijk voor hun gedrag en vertrouwen wij erop dat ze zich aan de afspraken houden. En elk jaar blijkt weer, we worden daarin niet teleurgesteld!

Wat doet Taizé bij jongeren? Waarom gaan er elk jaar weer zoveel leerlingen mee?

We vragen onze leerlingen altijd bij aanmelding een motivatiebrief te schrijven. Omdat de Taizéreis een terugkerende activiteit is bij ons op school hebben leerlingen de ervaringen van de voorgaande groepen al gehoord en geven ze dan ook veelvuldig aan dat ze die ervaring graag zelf willen opdoen.

Wat is dan die ervaring?

Natuurlijk spreekt allereerst het internationale karakter van de bijeenkomsten hen aan. Alle gesprekken vinden plaats in het Engels. De onderwerpen in de gespreksgroepen zijn best pittig en ik luister vaak met bewondering naar hoe de jongeren hun persoonlijke vaak heftige ervaringen met elkaar delen, en dat allemaal in het Engels! Het is al vaker voorgekomen dat een jongere iets met zijn groep deelt, wat daarvoor nog niet buiten het gezin is besproken. Dat vraagt dus ook wel iets van de docent/ gespreksleider. Soms is ontspanning in de vorm van een spelletje dan ook echt wel even nodig. In de loop van de week wordt de groep jongeren vaak steeds hechter en zie je dat ze elkaar ook in de vrije momenten of tijdens het eten weer opzoeken.

Daarnaast ervaren de leerlingen, of zoals de broeders hen noemen ”les jeunes”, een bepaalde vorm van rust om na te denken over waar ze staan in het leven en welke keuzes ze moeten maken. Dit klinkt misschien wat zwaar maar het is wel wat we van hen terug horen. De bijzonder mooie locatie van Taizé op de berg, alle activiteiten en de aanwezigheid van de broeders roept dit onwillekeurig op.

Elke dag voor het avondeten spreken we met onze leerlingen af bij de tenten en kijken naar de ervaringen van die dag. Vraag je leerlingen naar wat hen aanspreekt in Taizé dan hoor je steevast: “Niemand dwingt je hier om iets te doen”, Iedereen is aardig en praat met elkaar”, “Zo gaaf, al die verschillende talen en nationaliteiten” en “wat is dit een bijzondere plek in de wereld”. Ik ben zelf altijd erg benieuwd naar de ervaringen van onze leerlingen bij de zang- en gebedsdiensten. Drie keer op een dag een half uur tot een uur stilzitten, luisteren, zingen en mediteren is voor jongeren van vandaag niet iets vanzelfsprekends. En toch, ze vinden het indrukwekkend mooi. Als je vraagt wat ze dan het mooiste vinden hoor je dingen als: de minutenlange stilte, de aanwezigheid van de broeders, het met zoveel mensen samen zingen.

Vast onderdeel van elke reis is het gesprek met een van de zeven Nederlandse broeders. Vorig jaar Broeder Jasper, dit jaar Broeder Sebastiaan. Deze ontmoetingen maken van de broeders die tijdens de vieringen in hun gebedskleed toch wat afstandelijk en introvert overkomen, opeens echte mensen die geïnteresseerd blijken te zijn in het persoonlijke leven van de leerlingen.

De ervaring leert dat de belevenissen in Taizé de leerlingen nog lang bij blijven. De moderne media zorgen ervoor dat contact houden met de nieuwe vrienden makkelijk is. Voor ons zit de reis er dit jaar weer op. Wij tellen al naar volgend jaar en hebben de eerste aanmeldingen van enthousiaste nu 3 vwo, straks 4 vwo leerlingen al weer binnen.

Marguerite Weller

Lid Taizé koor Helvoirt

Afdelingsleider Gerrit Rietveld College Utrecht.

 

Nicolaaskerk - Helvoirt - Kastanjelaan 16 - 5268CA - tel. 0411 -645384 - IBAN: NL93 Rabo 0121 1090 89