filmbespreking

Nicolaaskerk - Helvoirt

Nicolaaskerk maakt deel uit van de R.K. Parochie Heilige Edith Stein - Vught

website; www.parochieedithstein.nl

Film over nalatenschap van missiewerk en de inspiratie hiervoor

Als vervolg op de film die wij in november vertoonden met de titel “Het Slot van de Spiritijnen” hebben dezelfde spiritijnen nog een tweede film gemaakt.

Deze film heeft de mooie titel “Testament van een missie” gekregen en geeft een kijk op de nalatenschap van het werk van de Nederlandse Spiritijnen.

Zij werkten vele jaren als missionaris in Afrika en Zuid-Amerika.

In de eerste film zagen we de bloei van de beweging: vele jonge jongens die in de vorige eeuw als pater of priester werden opgeleid om te worden uitgezonden naar de missie.

Ook zagen we het einde van de Spiritijnen: het sluiten van het klooster in Gemert.

Veel van deze missionarissen zijn inmiddels overleden. Daarmee legt de film een mooi beeld vast van een groep idealisten die ontwikkelings- en missiewerk met elkaar combineerden.

Wij hebben ook deze film met een aantal mensen bekeken en vonden hem zo zeer de moeite waard en zo goed aansluiten op zijn voorganger dat wij hem jullie niet willen onthouden.

“Testament van een missie” Duur 85 min.

De film van 8 februari gaat mee op reis met enkele Spiritijnen op leeftijd die teruggaan naar het land waar ze tientallen jaren als missionaris gewerkt hebben. Wat is er van hun werk geworden? De film laat vooral zien wat de warme banden zijn tussen de missionarissen en de mensen waar ze mee geleefd hebben. Na zoveel jaar is die band nog steeds voelbaar. Het is alsof ze thuiskomen.

 

Tijdens de vertoning zullen er naar verwachting ook weer enkele Spiritijnen aanwezig zijn. Met hun gaan we in gesprek over de nalatenschap van hun werk en over de leefregels van de Spiritijnen. Deze regels vormden de koers voor hun missiewerk. Zijn die regels nog actueel en hoe spreken die ons aan, in deze tijd?

 

De Spiritualiteitsgroep van de parochie draait deze film op woensdagavond 8 februari in ‘ons’ klooster, Bezinningscentrum Emmaus, Udenhoutseweg 15 in Helvoirt.

Entreeprijs: € 5,- pp incl. koffie en thee. Drank na afloop voor eigen rekening.

De avond verloopt weer als volgt:

- Inloop 19:30 uur

- Aanvang 20:00 uur: Na een korte inleiding wordt de film gedraaid. Duur 85 min.

 

Na de film gaan we met elkaar in gesprek en kun je vragen stellen. Daarvoor hebben zich een aantal Spiritijnen bereid verklaard die het kloosterleven en de missie van dichtbij kennen. Zij kunnen antwoord geven op vragen vanuit hun eigen ervaringen.

Komt u ook? Of kent u mensen die de filmavond ook graag bijwonen? Iedereen is welkom.

Graag vooraf even aanmelden bij Jan Verstijnen: janwmverstijnen@gmail.com

Tel. 06-51422976

 

Nicolaaskerk - Helvoirt - Kastanjelaan 16 - 5268CA - tel. 0411 -645384 - IBAN: NL93 Rabo 0121 1090 89