foto's eerste lustrum

Nicolaaskerk - Helvoirt

Nicolaaskerk maakt deel uit van de R.K. Parochie Heilige Edith Stein - Vught

website; www.parochieedithstein.nl

Taizé koor vijf jaar actief

Ter gelegenheid van dit feit was er op zaterdag 18 juni een Eucharistieviering in de Nicolaaskerk te Helvoirt.

Nicolaaskerk - Helvoirt - Kastanjelaan 16 - 5268CA - tel. 0411 -645384 - IBAN: NL93 Rabo 0121 1090 89