taizeviering 1 april

Nicolaaskerk - Helvoirt

Nicolaaskerk maakt deel uit van de R.K. Parochie Heilige Edith Stein - Vught

website; www.parochieedithstein.nl

 

 

 

Samen wegen van hoop bewandelen

in de Taizé-viering van 1 april 2017 in Helvoirt

 

Begin september 2016 kwamen 7500 jonge Afrikanen bijeen in Cotonou in West Afrika, als etappe in de pelgrimage van vertrouwen van de oecumenische gemeenschap van Taizé. Het thema van deze bijeenkomst zal ons in heel het jaar 2017 blijven inspireren: samen - niet alleen, maar ondersteund door elkaar - kunnen wij wegen van hoop bewandelen - in onszelf, om ons heen en voor de menselijke gemeenschap.

 

Één van de vragen van Cotonou was: “Hoe kunnen we onze passieve houding, waarin we tevreden zijn met het wachten op veranderingen van buitenaf, achterlaten om onze hoop te voeden?” Het is belangrijk dat mensen van alle continenten luisteren naar de vele Afrikanen die streven naar meer rechtvaardigheid, zowel in politieke als in economische betrekkingen. Dat is noodzakelijk voor het opbouwen van een toekomst in hun eigen land, waarbij jonge mensen in Afrika gebruik willen maken van het grote creatieve potentieel dat zij bezitten. Dit geldt natuurlijk ook voor de vluchtelingen uit Syrië en andere landen.

De overwegingen in Cotonou wil men graag blijven voortzetten, zowel in Taizé als elders.

Door de instabiliteit van de wereld van vandaag door geweld, lijden en onrecht, is dit niet altijd gemakkelijk. Laten we ons vasthouden aan de kern: de liefde voor de mensheid en voor de hele schepping. Daardoor kunnen we de hoop in ons altijd levend houden!

 

Om onszelf en onze naasten hiervan bewust te laten worden, moeten we misschien vaker bij elkaar komen om te bidden. De eenvoudige schoonheid van het zingend bidden zoals wij dit kennen in onze Taizé-vieringen, waarvan de eerstvolgende plaatsvindt op zaterdag 1 april 2017 in de St. Nikolaaskerk aan de Van Grevenbroeckstraat/Torenstraat.

 

Medewerking wordt weer verleend door het Taizé-koor uit Helvoirt met solisten en ondersteund door diverse instrumentalisten. Iedereen is van harte welkom. Geen entree. Vrijwillige bijdrage is van harte welkom.

 

Aanvang 19.00 uur. inzingen om 18.45 uur. Kerk open vanaf 18.30 uur.

Na afloop kunt u onder het genot van een kopje koffie/thee weer met elkaar in gesprek gaan voor zover u dit wenst.

 

Informatie: www.hnicolaas.nl en www.pkn-helvoirt-haaren.nl

Inlichtingen: klerx.anton@gmail.com

 

Ria Klerx, lid werkgroep Taizé in Helvoirt

 

Nicolaaskerk - Helvoirt - Kastanjelaan 16 - 5268CA - tel. 0411 -645384 - IBAN: NL93 Rabo 0121 1090 89