verslag 3e taizeviering

Nicolaaskerk - Helvoirt

Nicolaaskerk maakt deel uit van de R.K. Parochie Heilige Edith Stein - Vught

website; www.parochieedithstein.nl

Derde TAIZé-viering was ingetogen én inspirerend

(verslag van een deelnemer)

 

Zaterdag 16 april 2016 is de derde Taizé-viering in Helvoirt gehouden in de Nicolaaskerk aan de Kastanjelaan. In het jaar van de Barmhartigheid stond deze bijeenkomst in het teken van “Verzoening”. Eigenlijk het leidmotief van de Taizé broederschap. Broeder Alois, de geestelijk leider van de gemeenschap in Taizé zegt het zo:

“Tegenwoordig lopen we als christenen, opgedeeld in de vele geloofsrichtingen, het gevaar ons tevreden te stellen met een rustig naast-elkaar-leven. Laten we met christenen van andere geloofsrichtingen al het mogelijke doen om samen op te trekken en laten we in alles rekening houden met elkaar. Daarom is het goed samen gebedsvieringen te organiseren, gekenmerkt door een harmonieus samengaan van verschillen. Zo weet men dat iedereen deelgenoot kan worden van een beschaving die gekenmerkt wordt , niet door wantrouwen maar door vertrouwen.”

 

Zittend rond het kruis, dicht bijeen, met ruim 150 deelnemers vierden we de stilte, de zang, het gebed en de meditatie. Eigen aan de Taizé viering is het repertoire van liederen. Het is dan ook bijzonder dat wij hier in Helvoirt een koor hebben dat zich gespecialiseerd heeft in die van Taizé en dan nog met vele instrumentalisten. Het brengt de bijeenkomst direct op een goed niveau waardoor ruimte ontstaat om tot jezelf te komen.

Uit de brief van Paulus aan de Efeziërs hoorden we, dat Christus onze vrede is, Hij heeft de twee werelden één gemaakt, Hij heeft de scheidsmuur neergehaald……………..(2:14-22)

Als je hierover nadenkt in de stilte van de ruimte, vraag je je af; hebben we als mensheid er nog steeds niets van begrepen, of althans we hebben er niet naar gehandeld, wat een puinhoop is het op de wereld……en wat is mijn bijdrage te werken aan een betere samenleving zonder scheidslijnen ….

Hierna is het goed om samen te zingen, de muziek je stemming te laten beïnvloeden; wij samen !!!

 

Opvallend was dat de meeste deelnemers nableven voor de koffie en het praatje en dat is goed want samenleven houdt niet op bij de kerkdeur, daar begint het pas.

De Taizé groep Helvoirt wordt nu gevormd door vertegenwoordigers van de R.K.Kerk en die van de Protestantse gemeenschap. Wanneer zal de Open Kerk Helvoirt zich hierbij aansluiten?

 

Onderdeel van de viering is het licht doorgeven aan elkaar. Het licht verspreiden om beter te zien en de goede weg te kunnen gaan.

 

De entourage van het Taizé-kruis, het icoon van Christus en Menas en het licht in een oranje kleurstelling geeft de verbondenheid weer met de geloofsgemeenschap in Taizé.

Nicolaaskerk - Helvoirt - Kastanjelaan 16 - 5268CA - tel. 0411 -645384 - IBAN: NL93 Rabo 0121 1090 89